CLEARWATER VIETNAM

CLEARWATER VIETNAM

Clearwater Việt Nam thành lập năm 2018 bởi ông Thierry Clareau, với mục tiêu tiếp cận thị trường nông nghiệp gần 100 triệu dân của Việt Nam. Đi cùng xu thế nông nghiệp xanh, quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và cách mạng 4.0 trong mọi mặt, các sản phẩm, thiết bị của Clearwater với công nghệ châu Âu tân tiến được hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích lớn cho người nông dân và các công ty nông nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững ở cả trong và ngoài nước.